Home Svenska English Nederlands Español Italiano Dansk Deutsch Ruski 繁 Alla sidor Om oss Contact
 
Stenkulor

Stenkulor
Man har hittat stenkulor över hela världen. De mest berömda är de från Costa Rica (1), där några hundra så kallade bolas hittades, mestadels i Diquis Delta. Men kulor har också hittats i Mexiko (2), (3), Australien, Italien (4) och Egypten. Och nyligen har fler och fler av dem upptäckts i Bosnien också, samtidigt med avslöjandet av pyramiderna där (5). Kulorna varierar i storlek från ungefär en tennisboll till baddare med en diameter av 2,4 m (Costa Rica) eller till och med 3 m (Mexiko). Vikten på dessa jättekulor är ungefär 15 ton.

Kulorna har en ganska jämn yta och är nästan perfekt runda. De har vanligen tillverkats av vulkanisk sten som heter gabbro. Emellertid finns inte denna eruptiva bergart i Diquis Delta på Costa Rica. Den närmaste platsen för detta är Cordillera de Talamancas bergskedja, ungefär 6 mil bort. Men inga stenbrott har någonsin hittats där.

Eftersom de första upptäckarna trodde att det kanske fanns något värdefullt i dem så sprängdes flera av kulorna med dynamit. Men det visade sig att stenarna var mycket solida.

Många kulor har hittats i grupper och verkar beskriva en astronomisk position, i rader, vågor och triangelformade mönster, med en anpassning till den magnetiska nordpolen. En del kulor finns fortfarande där, men många av dem har tagits bort under årens lopp och kan nu beundras över hela världen i trädgårdar och parker.


Hur och varför

Ingen vet den exakta åldern på stenarna och den kan inte heller hämtas i nuvarande vetenskap, därför att t ex kol 14-datering inte fungerar på den här typen av sten. De lokala indianstammarna säger att de inte har gjorts av deras förfäder, även då de uppenbarligen finner dessa saker intressanta, för flera av dem har hittats i gamla gravar. Endast ett fåtal stenar har hittats med ingraveringar. Dessa verkar bekräfta en astronomisk funktion, dock kan inte alla synliga konstellationer bli identifierade på ett sakkunnigt sätt för närvarande.

Att döma av det stora intresset i Universum, där utomjordiska besökare ofta är inblandade i både konst och konstruktioner, är våra egna misstankar att stenkulorna användes för att skildra rymden, kanske inte på marken, men från luften. Då antigravitationstekniker (6) är en barnlek för rymdfarare kan vi livligt föreställa oss spektakulära projektioner av solsystem som skapades genom att låta de solida stenkulorna cirkla högt över marken. Så snart besökarna lämnat så var showen över och kulorna föll tillbaka till marken med en dov duns.

Nära den bosniska byn Gornji Bakici finns en gammal obelisk där toppen bildas av en pyramid med en kula på toppen. Den södra sidan av obelisken pekar exakt på dalen med de bosniska pyramiderna. Där finns också några få dubbelspiraler på obelisken, precis som de som ibland har hittats i sädesfältcirklar i England (foto till höger). De kanske är tvådimensionella bilder av torus, grundprincipen i hållbar energi, på vilken allt liv i detta Universum är baserat Sädesfältcirkel med en dubbelspiral funnen i Chaddenwick Hill i Wiltshire den 13 juli 2011

Vänster: nära den bosniska byn Gornji Bakici finns en gammal obelisk (7), där toppen bildas av en pyramid med en kula på toppen. Den södra sidan av obelisken pekar exakt på dalen med de bosniska pyramiderna. Där är också några få dubbelspiraler på obelisken, précis som de som ibland har hittats i sädesfältcirklar i England. De kanske är tvådimensionella bilder av torus (8), den grundläggande principen i hållbar energi på vilken allt liv i detta Universum är baserat.

Höger: Sädesfältcirkel med en dubbelspiral, funnen i Chaddenwick Hill i Wiltshire, den 13 juli 2011 (Foto: Lucy Pringle) 
------------------------------------------------------------------------------------


Share |